توفان بیش از ۱۳۰۰ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

مشکلات تنفسی ناشی از گرد و غبار شدید، یک هزار و ۳۴۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد.

معاون شبکه بهداشت شهرضا خبر داد

بیماری سل همچنان زنگ خطری برای سلامت جامعه/ابتلا یک سوم جمعیت جهان به سل

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: سل به عنوان یک بیماری عفونی واگیر دار با روند رو به افزایش طی چند سال اخیر در شهرستان شهرضا داشته زنگ خطر برای سلامت جامعه را به صدا در آرورده است.

آخرین اخبار