سقوط هواپیما به‌دلیل عکاسی سلفی خلبان

بازرسان فدرال تصادفات در آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کردند که حادثه سقوط یک هواپیما در ایالت کلرادو در سال گذشته به دلیل عکاسی سلفی خلبان بوده است.

آخرین اخبار