سقف پارکینگ سیتی سنتر اصفهان فرو ریخت

در اثر فروریختن لوله های فاضلاب بروی سقف پارکینگ سیتی سنتر اصفهان ۸ نفر راهی بیمارستان شدند.

آخرین اخبار