مدیر عامل بانک مسکن مطرح کرد

گران نشدن مسکن مقدمه‌ای برای پیشنهاد افزایش مجدد وام/افزایش سقف تسهیلات در زمان مناسب

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش مجدد سقف وام مسکن به منابع بانک و همچنین جمع‌آوری گزارش‌ها از وضعیت بازار مسکن بستگی دارد، گفت: گران نشدن مسکن در بازار یک گام مثبت در ارائه پیشنهاد افزایش سقف است.

آخرین اخبار