سقوط اتوبوس به دره کندوان ۱۲ کشته و ۵ زخمی به همراه داشت

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان مازندران گفت: سقوط اتوبوس به دره کندوان ۱۲ کشته و ۵ زخمی به همراه داشت.

سقف پارکینگ سیتی سنتر اصفهان فرو ریخت

در اثر فروریختن لوله های فاضلاب بروی سقف پارکینگ سیتی سنتر اصفهان ۸ نفر راهی بیمارستان شدند.

۵ باشگاه لیگ برتری سقف بودجه را رعایت نکردند

از ۱۶ باشگاه لیگ برتری ۵ باشگاه سقف بودجه مورد نظر سازمان لیگ را رعایت نکردند.

آخرین اخبار