در عصر تاسوعای حسینی

مراسم چهل و یک منبری مردم شهرضا برگزار شد

همزمان با عصر تاسوعای حسینی مراسم ۴۱ منبری در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار