آمادگی منافقین برای کمک به سعودی‌ها در حملات به یمن

رجوی و آل الشیخ تاکنون چندین بار با یکدیگر در پاریس دیدار داشته‌اند و رجوی در این دیدارها از کمک‌ها و حمایت‌های مالی‌ عربستان سعودی تقدیر و تشکر کرده است.

آخرین اخبار