درخواست احمقانه رژیم صهیونیستی از شورای امنیت

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در پیامی به شورای امنیت خواهان خلع سلح گروه مقاومت اسلامی لبنان شد.

آخرین اخبار