باید حس میهن‌دوستانه ایرانیان به غنی‌سازی را کنار زد + سند

سفیر سابق انگلیس در ایران مدعی شده که راه بهبود روابط ایران با جامعه جهانی و تقویت اصلاحات داخلی در ایران، در تقویت جبهه سیاسیون ایرانی است که نگاه به بیرون دارند.

برای دستیابی به راه‌های جبران شکست القصیر صورت گرفت

دیدار سران دستگاه‌های اطلاعاتی جبهه غربی-عربی در اقامتگاه سفیر انگلیس

به گزارش نسل بیدار ، مقامات ارشد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و اردن ماه گذشته نشستی را با موضوع سوریه برگزار کرده‌اند. در این جلسه در مورد راه‌های انجام یک اقدام انتقامی از سوی مخالفان دولت سوریه در پاسخ به پیروزی ارتش در شهر «القصیر» بحث شده است. یکی از […]

آخرین اخبار