حال و هوای شب توافق از زبان ظریف

وزیر خارجه و رییس هیات مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت: اگر مذاکرات باز هم به نتیجه نمی‌رسید در وین می‌ماندم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی