مردم شهرضا انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند

مردم شهرستان شهرضا با حضور گسترده و باشکوه خود در راهپیمایی امروز ۱۳ آبان باری دیگر همچون گذشته مشتی پولادین، بر دهان استکبار جهانی و مزدوران جیره خوار آن زدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی