مسئول شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی شهرضا:

کمیته‌های ۱۰ گانه مراسم روز ۱۳ آبان در شهرضا تشکیل شد

مسئول شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی شهرضا گفت: در راستای بزرگ‌داشت مراسم ۱۳ آبان، ده کمیته در شهرستان شهرضا تشکیل شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی