تخلف وحشتناک خودروی نیسان در تهران/عکس

خیابان دماوند تهران است ، ساعت ۴ بعد از ظهر یک روز گرم  راننده این خودرو در کمال راحتی  در حال ارتکاب چنین تخلف حادثه سازی است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی