شهردار شهرضا:

بازسازی بافت فرسوده مهمترین دغدغه شورای شهر و شهرداری شهرضا

شهردار شهرضا گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از نیازهای اساسی و از دغدغه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهرضا است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی