مذاکره برای برچیدن تحریم‎ها تا سه شنبه ادامه دارد

مذاکره کنندگان ایران روز جمعه هم به نگارش متن توافق ادامه دادند. مذاکره معاونان وزیر خارجه و کارشناسان ایران با همتایان اروپایی این بار ۷٫۵ ساعت طول کشید.

آخرین اخبار

تقویم شمسی