عزتی:

رگه‌های شیرین به لطیف اضافه کردم

بازیگر نقش لطیف در مجموعه تلویزیونی «دردسرهای عظیم۲» گفت: به طور قطع وقتی که سریالی قصه محور را بازی می‌کنید، بخشی از شیرینی فضا به دوش بازیگر است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی