مارادونا نامزد ریاست فیفا می شود

یک روزنامه نگار اروگوئه ای گفت که مارادونا تصمیم گرفته است وارد رقابت برای تصدی ریاست فدراسیون جهانی فوتبال “فیفا” به منظور جانشینی جوزف سب بلاتر شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی