رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

سلامت مردان بیشتر از زنان در معرض خطر است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: مردان نسبت به زنان در معرض خطر‌های محیطی و شغلی بیشتری هستند و عادات غلط از قبیل مصرف دخانیات، الکل، اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی