همزمان با روز ملی دامپزشکی انجام شد

دیدار فرماندار و جمعی از مسئولین شهرضا با کارکنان شبکه دامپزشکی

فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان شهرضا با مدیر و کارکنان شبکه دامپزشکی دیدار کردند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی