فرمانده منطقه یکم نداجا عنوان کرد:

تحریف‌کنندگان خلیج‌فارس، آب در هاون می‌کوبند

فرمانده منطقه یکم نداجا گفت: تاکنون هرگونه اقدام شیطنت‌آمیز در زمینه خدشه به هویت خلیج‌فارس با اراده علمی و تاریخی مردم ایران ابتر مانده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی