به مناسبت روز ملی اصناف صورت گرفت؛

دیدار نماینده مردم شهرضا وجمعی از مسئولین اتاق اصناف با کسبه و بازاریان شهرضا

نماینده مردم شهرضا در مجلس همراه با جمعی از مسئولین اتاق اصناف با حضور در جمع بازاریان و کسبه شهرضا با آنها دیدار و گفتگو کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی