رئیس‌جمهور در نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای:

هیچ توافقی را امضا نمی‌کنیم مگر همه تحریم‌ها برداشته شود

روحانی گفت: هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی در همان روز لغو شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی