خروس گناه پاک کن+تصاویر

برای پاک شدن گناهان یک ساله یک صهیونیست کافی است وی مرغ یا خروس سفیدی را در روز عید غفران دور سر خود بچرخاند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی