در گفت‌وگو با عضو شورای اسلامی شهر

دلایل استعفای شهردار شهرضا هویدا شد

هویدا چوب تلاش برای تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا، بازگشت سه میلیارد تومان به بیت المال از پروژه باغملی، مقاومت در برابر اهداف شخصی برخی از اعضای شورا را خورد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی