مفتی وهابی سعودی از پیروان خود خواست تا فردا را به نشانه شادی روزه بگیرند

«عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی سعودی از پیروان خود درخواست کرده است تا روز عاشورای حسینی را به نشانه «شادی» روزه بگیرند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی