همزمان با روز شهرستان شهرضا؛

بزرگداشت سالروز شهادت سردار خیبر در شهرضا برگزار می شود

بزرگداشت سالروز شهادت سردار خیبر و روز شهرستان شهرضا در حسینیه محمد رسول الله شهرضا برگزار می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی