گفتگو با ۳ قربانی تجاوز در پراید شیشه‌ دودی

تعداد شاکی‌های پرونده گرگ‌های خاکستری به۱۴ نفر رسید. با مراجعه ۱۲ زن و دختر دیگر، تحقیقات برای شناسایی قربانیان این پرونده در اداره آگاهی درحالی ادامه دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی