رئیس بهزیستی شهرضا:

۸ درصد جامعه ایران را سالمندان تشکیل می دهند/ ۱۴ درصد از سالمندان شهرضا تحت پوشش شبکه بهداشت هستند

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: ۱۵۵۰۰ نفر جمعیت سالمندان شهرستان شهرضا است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این آمار به ۶۵ هزار سالمند برسد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی