رئیس بهزیستی شهرضا:

۸ درصد جامعه ایران را سالمندان تشکیل می دهند/ ۱۴ درصد از سالمندان شهرضا تحت پوشش شبکه بهداشت هستند

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: ۱۵۵۰۰ نفر جمعیت سالمندان شهرستان شهرضا است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این آمار به ۶۵ هزار سالمند برسد.

با نرخ رشد 3.5 درصدی

بیش از ۱۵ هزار سالمند در شهرستان شهرضا وجود دارد

معاون فرماندار شهرضا گفت: بیش از ۱۵ هزار سالمند در شهرستان شهرضا وجود دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی