معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شهرضا:

جشن « روز زمین پاک » در پارک ملت شهرضا برگزار می‌شود

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شهرضا گفت: شهرداری شهرضا با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرضا  در روز دوم اردیبهشت ماه، جشن روز زمین پاک را در پارک ملت برگزار می‌کند.

دانشجویان دانشگاه دولتی شهرضا به استقبال روز زمین پاک رفتند

رئیس دانشگاه شهرضا گفت: دانشجویان دانشگاه دولتی شهرضا همزمان با روز زمین پاک، به استقبال آن رفتند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی