حمایت مفسد اقتصادی از مفسد سیاسی

در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با احزاب، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از سران فتنه حمایت کرده و سخنان ساختارشکنانه وی باعث بروز تشنج در جلسه شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی