مصرف بنزین رکورد شکست

رکورد مصرف بنزین در روز دوازدهم فروردین سال ۹۴ با مصرف بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر شکسته شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی