شمشیری که غرب بر سیمای حجاب می‌زند

فیلم ضدایرانی «دختری در شب تنها به خانه می‌‌رود» با محوریت قرار دادن دختری چادری و خون‌آشام! از همان ایده اولیه، دستش بابت تخطئه چهره حجاب برتر رو می‌شود.

سخنان عجیب روحانی که در هیاهوی مذاکرات مغفول ماند؛

حجاب مسئه درونی است / رابطه روزه با حجاب از نگاه رئیس جمهورلام در این مورد منع شدید کرده در مورد حجاب هم همینگونه است.

همه می دانند همان طور که روزه خواری در ملا عام حتی در صورت وجود عذر شرعی درست نیست و اسلام در این مورد منع شدید کرده در مورد حجاب هم همینگونه است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی