سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

خطر مرگ در صورت ابتلا به بیماری هاری

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: بیماری هاری درصد کشندگی بالایی دارد به طوری که پس از ظهور علایم بیماری در انسان یا حیوان، درمان امکان‌پذیر نبوده و بیمار ظرف مدت یک یا دو هفته از بین می‌رود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی