اگر این ۱۰ نشانه را دارید فکری به حال زندگی زناشویی خود بکنید

به خودتان میایید و می‌بینید مدتی است موقع صحبت با همسرتان مدام حرف‌های یکدیگر را قطع می‌کنید،چند سال است که به مناسبت‌های مختلف کار خاصی انجام نداده‌اید.

آخرین اخبار

تقویم شمسی