عضو شورای اسلامی شهر شهرضا:

حماسه ۹ دی از دستاوردهای بزرگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: حماسه ۹ دی از دستاوردهای بزرگ و تاریخی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است که با هوشیاری و بصیرت مردم و در پاسخ به توطئه‌های دشمنان شکل گرفت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی