عضویت عمده دانش آموزان شهرضا دربسیج / اعزام ۶۰۰ دانش آموز به مناطق جنگی

مسئول حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهرضا گفت: عمده دانش آموزان شهرستان شهرضا عضو بسیج هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی