داعش آسیای جنوب شرقی را هم تهدید کرد

یودهویونو رییس جمهور اندونزی روز جمعه تفکر گروه تروریستی و تکفیری داعش رایک بدعت دانست و گفت که دولت این کشور از گسترش بدعت داعش در این کشور جلوگیری می کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی