گزارش تصویری مانور روز آتش نشانی در شهرضا

به مناسبت روز آتش نشانی ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شهرضا توانمندی های خود را به نمایش گذاشت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی