کارگران ستون فقرات تولید کشورهستند

رئیس جمهور در مراسم بزرگرداشت روز جهانی کارگر گفت: کارگران ستون فقرات تولید کشور هستند و این کارگران هستند که باید در صحنه اقتصاد و فرهنگ بار سنگین تحول و تعالی را بر دوش بگیرند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی