گزارش جالب روزنامه کریستین ساین مانیتور از جلیلی وعملکرد و روحیاتش

جلیلی در مصاحبه با کریستین ساینس مانیتور گفت که “با وجود تحریم های فلج کننده و تلاش غرب با برای منزوی کردن ایران، ایران پیروز این مبارزه استراتژیک با آمریکاست.” جلیلی افزود که او مردی است که مشعل انقلاب را به سوی آینده حمل خواهد کرد. به گزارش رجانیوز، چند روز پیش روزنامه آمریکایی کریستین […]

آخرین اخبار

تقویم شمسی