یک روزنامه صهیونیستی اذعان کرد:

نظریه بازدارندگی اسرائیل در برابر حزب الله کاملا فروپاشید

پرتیراژترین روزنامه صهیونیستی اذعان کرد که عملیات دیروز حزب‌الله در مزارع شبعا ثابت کرد که بازدارندگی اسرائیل در برابر حزب‌الله کاملا از بین رفته است

آخرین اخبار

تقویم شمسی