روزنامه نگار آمریکایی:

پرونده هسته‌ای علیه ایران به وسیله تبلیغات و شستشوی مغزی ایجاد شده و مزخرف است

روزنامه نگار آمربکایی مدعی شد:ایران یک سال پیشتربرنامه سلاح هسته ای خود را متوقف کرده است و این پرونده تنها یک طرح ساده لوحانه برای صدمه زدن به روسیه است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی