اهانت آشکار جمهوری‌خواه آمریکایی به ایرانیان

هوکابی: ایران مار است و قبل از گزیدن باید کشته شود

یک نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گوید که ایران همچون ماری است که پیش از نیش زدن، باید آن را کشت

آخرین اخبار

تقویم شمسی