کیهان نوشت:

بی تحرکی دولت صدای کرسابچی را هم درآورد

ناکارآمدی‌های دولت صدای اعتراض دبیرکل کارگزاران را هم درآورد که معتقد است با آدم‌های سالخورده و خسته نمی‌شود دولت را اداره کرد.

مدیران مسئول روزنامه شرق و نشریه متن مجرم شناخته شدند

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه شرق به دو اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر مجرم شناخته شد.

گاف شرق در پیگیری اهداف فمنیستی + عکس

روزنامه زنجیره ای و اصلاح‌طلب پیر موذن را سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرده است؛ این در حالی است که این نماینده هیچگاه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نبوده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی