وزیر خارجه اسبق انگلیس:

برای شکست داعش باید با ایران همکاری کنیم

وزیر امور خارجه سابق انگلیس و نماینده مجلس عوام این کشور طی تحلیلی خواهان همکاری لندن با ایران برای رهایی از دست تهدیدهای بالقوه داعش شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی