احمدی نژاد یهودی تبار است!

روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس با تکیه بر دروغ پردازی های جریان سبز که پیش از انتخابات اخیر ادعا می کردند “محمود احمدی نژاد” فردی یهودی تبار است،‌ با انتشار مطلبی ویژه به مانور تبلیغاتی و رسانه ای گسترده ای علیه رئیس جمهور کشورمان اقدام ورزیده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی