اکسپرس گزارش داد؛

ایران دارای هشتمین ارتش بزرگ دنیا است که نباید با آن درگیر شد

نیروهای مسلح کشورمان در رتبه بندی روزنامه انگلیسی اکسپرس جزو ۱۰ ارتش نخست جهان قرار گرفت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی