همه به فکر مدد باشیم نه مچ‌گیری

روحانی گفت: نقد حق همه است، آزادی حق همه است، اما همه به فکر مدد باشیم نه مچ‌گیری، به فکر مدد باشیم نه تخریب، همه به فکر اصلاح امور باشیم نه انحراف جامعه.

آخرین اخبار

تقویم شمسی