روحانی در دانشگاه تهران:

وزارت اطلاعات راه را برای دیپلماسی علمی باز کند/ دانشگاه مرکز حزب نیست

رئیس جمهوری خطاب به دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات گفت: راه را برای دیپلماسی باز و به دانشگاه، اساتید بزرگ و دانشجویان اعتماد کنید.

آخرین اخبار